Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Borkach Małych ul. Myśliwska i ul. Leśna

Olesno, dnia 24 maja 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.13.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 23 maja 2016 roku, na wniosek Pana Józefa Grygorcewicza EKO-SYSTEM KALISZ ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz, reprezentującego Gminę Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej w Borkach Małych ul. Myśliwska i ul. Leśna” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 3, 24, 47, 51, 72, 82, 90, 6, 7, 8, 91, km.1 i nr 375 k.m. 4

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

                                                                                                Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                             Zastępca Burmistrza 

                                                                                                Jerzy Chęciński

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Borki Małe

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK