Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,23kV oświetlenia ulicznego wraz z punktem oświetleniowym

Olesno, dnia 11 lipca 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.20.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 7 lipca 2016 roku na wniosek Gminy Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,23kV oświetlenia ulicznego wraz z punktem oświetleniowym”, przewidzianego do realizacji na działce położonej w Bodzanowicach przy ul. Leśnej, oznaczonej geodezyjnie nr: 729/414, 172 k.m. 7.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

                                                                                                                      Burmistrz Olesna

                                                                                                           Sylwester Lewicki

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • sołtys wsi Bodzanowice
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.
  1. A.a.

JK/KD