Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg na terenie miasta Olesna od DW nr 494 do Dk nr 11

Olesno, dnia 27 czerwca 2016 roku.

 

NR III.6220.03.2016

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

         Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r nr 98 , poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pani Teresy Zimoch, pełnomocnika Gminy Olesno, z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg na terenie miasta Olesno od DW nr 494 do DK nr 11 ( ul. Wronczyńska, ul. Wachowska, ul. Słoneczna, ul. Kilińskiego, ul. Minkusa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Kolorowa, ul. Grunwaldzka). 

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na przebudowie dróg na terenie miasta Olesno od DW nr 494 do DK nr 11 ( ul. Wronczyńska, ul. Wachowska, ul. Słoneczna, ul. Kilińskiego, ul. Minkusa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Kolorowa, ul. Grunwaldzka). 

 

 

UZASADNIENIE

 

           Pani Teresa Zimoch, pełnomocnik Gminy Olesno, wystąpiła w dniu 17 maja 2016 roku  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg na terenie miasta Olesno od DW nr 494 do DK nr 11 ( ul. Wronczyńska, ul. Wachowska, ul. Słoneczna, ul. Kilińskiego, ul. Minkusa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Kolorowa, ul. Grunwaldzka).  Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa dróg na terenie m. Olesno od DW nr 494 do DK nr 11 (ul. Wronczyńska, ul. Wachowska, ul. Słoneczna, ul. Kilińskiego, ul. Minkusa, ul. M. C. Skłodowskiej, ul. Kolorowa, ul. Grunwaldzka), o długości 4,638 km, w powiecie oleskim, w województwie opolskim. Planowane przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim poprawę warunków ruchu kierowców podróżujących przedmiotowymi drogami oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odcinki dróg powiatowych:

 1.  nr 2204 O ul. Wachowska,
 2. nr 2202 O – ul. Słoneczna,                         
 3. nr 2198 O – ul. Minkusa 
 4. nr 2192 O – ul. Kolorowa

oraz dróg gminnych

 1. nr 101309 O – ul. Grunwaldzka,
 2. nr 101354 O – ul. Wronczyńska,
 3. nr 101343 O – ul. Kilińskiego,
 4. nr 101 315 ul. M. C. Skłodowskiej .

Drogi ta stanowią połączenie pomiędzy drogą wojewódzką nr 494, poprzez drogę wojewódzką nr 901 do drogi krajowej nr 11. Są przede wszystkim głównymi drogami na osiedlu Walce, położonym na południowo-zachodniej stronie Olesna.

Planowane przedsięwzięcie będzie zrealizowane  na działkach:

 

 

Lp.

 

obręb

 

Numer działki

 

Właściciel/Władający

 

Uwagi.

                                                                                                                                                                                                            Działki lub ich część, które stanowią pas drogowy

Ulica Wronczyńska

 

1

Olesno

4292

Gmina Olesno, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

 

Ulica Wachowska

 

2

Olesno

4309

Miasto Olesno

 

 3                     

Olesno

4310

Miasto Olesno

 

4

Olesno

4311

Miasto Olesno

 

5

Olesno

4312

Gmina Olesno

 

6

Olesno

4313

Gmina Olesno

 

7

Olesno

4367

Miasto Olesno

 

8

Olesno

4366

Gmina Olesno

 

9

Olesno

4365

Gmina Olesno

 

Ulica Grunwaldzka

 

10

Olesno

4382

Gmina Olesno

 

11

Olesno

4383

Gmina Olesno

 

12

Olesno

4377

Gmina Olesno

 

13

Olesno

4379

Miasto Olesno

 

14

Olesno

4381

Województwo Opolskie

 

Ulica Kilińskiego

 

15

Olesno

3984

Gmina Olesno

 

16

Olesno

3983

Gmina Olesno

 

17

Olesno

3982

Gmina Olesno

 

18

Olesno

3904

Gmina Olesno

 

19

Olesno

3902

Leszek Staniszewski, Anna Staniszewska

ul. Wrzosowa 30, 46-300 Olesno

 

20

Olesno

3901

Magdalena Czeluścińska

ul. Kilińskiego 19, 46-300 Olesno

 

21

Olesno

3981

Miasto Olesno

 

22

Olesno

3881

Gmina Olesno

 

23

Olesno

3880

Gmina Olesno

 

24

Olesno

3877

Bogusław Krawiec, Sabina Krawiec

ul. Mostowa 9, 46-247 Smardy Górne

 

25

Olesno

3873

Jan Wieczorek, Anna Wieczorek

ul. Kilińskiego 23, 46-300 Olesno

 

26

Olesno

3865

Miasto Olesno

 

27

Olesno

3869

Edyta Machwitz, 33-605 Bielefeld Niemcy

Tomasz Zabawa, ul. Kilińskiego 25, Olesno

Krystyna Zabawa, ul. Kilińskiego 25, Olesno

Dorota Zabawa, ul. Kilińskiego 25, Olesno

Zdzisław Zabawa, ul. Kilińskiego 25, Olesno

 

28

Olesno

3861

Miasto Olesno

 

29

Olesno

3857

Miasto Olesno

 

30

Olesno

3980

Gmina Olesno

 

31

Olesno

3979

Stanisław Poręba, Karina Poręba

ul. M.C. Skłodowskiej 16, 46-300 Olesno

 

32

Olesno

3840

Joachim Górski, Anna Górska

ul. Stawowa 13, 46-300 Olesno

 

33

Olesno

3842

Gmina Olesno

 

34

Olesno

3841

Stanisław Poręba, Karina Poręba

ul. M.C. Skłodowskiej 16, 46-300 Olesno

 

35

Olesno

3838

Stanisław Wszołek, Renata Wszołek

ul. Beliny 16D/62a, Mysłowice

 

36

Olesno

3978

Miasto Olesno

 

37

Olesno

4186

Gmina Olesno

 

Ulica Słoneczna

 

38

Olesno

3617

Województwo Opolskie

 

39

Olesno

4093

Gmina Olesno

 

40

Olesno

4109

Gmina Olesno

 

41

Olesno

3752

Gmina Olesno

 

42

Olesno

4135

Gmina Olesno

 

43

Olesno

3791

Gmina Olesno

 

44

Olesno

3773

Gmina Olesno

 

45

Olesno

4185

Gmina Olesno

 

46

Olesno

4094

Miasto Olesno

 

47

Olesno

4240

Gmina Olesno

 

48

Olesno

4252

Gmina Olesno

 

49

Olesno

4025

Miasto Olesno

 

50

Olesno

4264

Gmina Olesno

 

51

Olesno

4038

Miasto Olesno

 

52

Olesno

4282

Gmina Olesno

 

53

Olesno

4051

Miasto Olesno

 

Ulica Minkusa

 

54

Olesno

3926

Skarb Państwa

 

55

Olesno

3927

Gmina Olesno

 

56

Olesno

3944

Gmina Olesno

 

57

Olesno

3948

Józef Grzemba

ul. Wachowska 32, 46-300 Olesno

 

58

Olesno

3962

Gmina Olesno

 

59

Olesno

3917

Gmina Olesno

 

60

Olesno

4080

Gmina Olesno

 

Ulica M. C. Skłodowskiej

 

61

Olesno

3675

Województwo Opolskie

 

62

Olesno

3677

Województwo Opolskie

 

63

Olesno

3714

Gmina Olesno

 

64

Olesno

3690

Gmina Olesno

 

65

Olesno

3691

Gmina Olesno

 

66

Olesno

3841

Stanisław Poręba, Karina Poręba

ul. M.C. Skłodowskiej 16, 46-300 Olesno

 

67

Olesno

3842

Gmina Olesno

 

68

Olesno

3702

Gmina Olesno

 

69

Olesno

3703

Gmina Olesno

 

70

Olesno

3697

Miasto Olesno

 

71

Olesno

3701

Gmina Olesno

 

72

Olesno

3705

Gmina Olesno

 

73

Olesno

3712

Skarb Państwa

 

74

Olesno

3905

Gmina Olesno

 

75

Olesno

3904

Gmina Olesno

 

76

Olesno

3708

Miasto Olesno

 

77

Olesno

3710

Miasto Olesno

 

78

Olesno

3713

Miasto Olesno

 

Ulica Kolorowa

 

79

Olesno

3682

Miasto Olesno

 

80

Olesno

3792

Miasto Olesno

 

81

Olesno

3802

Miasto Olesno

 

82

Olesno

3790

Miasto Olesno

 

 

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim poprawę warunków ruchu kierowców podróżujących przedmiotową drogą oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

 1. remont istniejącej kanalizacji deszczowej,
 2. podwyższenie parametrów drogi stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 494 i nr 901 z drogą krajową nr 11 (ul. Słoneczna, ul. Wronczyńska, ul. Wachowska i ul. Grunwaldzka), w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,
 3. przebudowę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 100 kN/oś,
 4.  budowę chodnika (ścieżki rowerowej) wzdłuż ulicy Wronczyńskiej i Wachowskiej, remont istniejących chodników,
 5. przebudowę istniejących skrzyżowań i wjazdów indywidualnych na odcinku budowanego chodnika,
 6. umocnienie poboczy,
 7. wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego),
 8. zabezpieczenie lub przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją następujących sieci uzbrojenia: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna, sieć energetyczna.

Istniejące odcinki  dróg o nawierzchni bitumicznej:

 1. ulica Wachowska  o szerokości jezdni 6,0 m, przekrój uliczny, istniejący chodnik o szerokości 2,0 m z kostki betonowej,
 2. ul. Słoneczna, szerokość jezdni 6,0 6,20 m, przekrój uliczny, chodnik z płyt betonowych 35x35 cm o szerokości 2,20 m, 4 zatoki o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,60 -2,80 m,
 3. ul. Minkusa, szerokość jezdni 6,0 m, przekrój uliczny,
 4. ul. Kolorowa, szerokość jezdni 6,0 m, przekrój uliczny,
 5. ul. Wronczyńska szerokość jezdni 4,20 - 4,30, przekrój drogowy,
 6. ul. Kilińskiego szerokość jezdni 4,50 i 6,0m, przekrój uliczny, chodnik z płytek 35x35 cm o szerokości 1,50 m, parking bitumiczny o szerokości 11,50 m,
 7. ul. Curie Skłodowskiej, szerokość jezdni zmienna, 4,50m, 5,10 m i 6,10 m, przekrój uliczny i drogowy, obustronny chodnik z płyt 50x50 o szerokości 2,0 m, ściek uliczny po jednej stronie drogi,
 8. ul. Grunwaldzka, nawierzchnia z płyt betonowych, szerokość 6,40 i 7,0 m, chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,50 m i 2,0 m.

W ciągu dróg znajdują skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy na drogi wewnętrzne,  oraz zjazdy do prywatnych posesji. Ponadto w liniach rozgraniczających znajdują się następujące urządzenia: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, energetyczna, teletechniczna. Stan istniejący dróg na opisanych odcinkach w przekroju poprzecznym stanowi jezdnię dwupasową, po której ruch odbywa się w przeciwnych kierunkach.  Stan obecny nawierzchni świadczy o słabej konstrukcji drogi, występują znaczne deformacje i liczne spękania siatkowe. Według wykonanych odwiertów geotechnicznych stwierdza się, że istniejąca konstrukcja drogi łącznie z nawierzchnią ma średnią grubość 22 – 30 cm.

         Na przebudowywanych odcinkach dróg występuje przekrój zarówno uliczny z chodnikami i bez chodników jak i drogowy z poboczami ziemnymi.

Tereny przyległe do inwestycji są obsługiwane bezpośrednio poprzez dostęp do dróg powiatowych i gminnych a  pośrednio dróg wojewódzkich nr 494 i 901 i drogi krajowej nr 11.

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu:

 • sieć wodociągowa,
 • sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • sieć teletechniczna,
 • sieć energetyczna

Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia należy wystąpić o warunki techniczne prowadzenia robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach zbliżenia lub przecięcia z projektowanymi elementami oraz warunki przebudowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Poprawienie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2204 O ulica Wachowska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do ulicy Wronczyńskiej oraz drogi gminnej nr 101354 O ulica Wronczyńska, poprzez budowę chodnika i ścieżki rowerowej, będzie wymagało poszerzenia w ramach istniejącego pasa drogowego.

Planowana przebudowa w/w odcinków dróg i uzyskanie dzięki temu poprawy komfortu ruchu oraz pewne elementy uspokojenia ruchu na drodze poprawią zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność. Inwestycja pozytywnie wpłynie na klimat akustyczny oraz zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu drogi. Przyczyni się również do zmniejszenie zużycia paliwa.

Potencjalnym zagrożeniem w trakcie użytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb (gruntu) przez substancje przenoszone z drogi z powietrzem oraz wodami spływającymi  z nawierzchni.

Usprawnienie systemu odprowadzania wody opadowej zabezpieczy glebę przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi, jakie mogłyby się do niej dostać w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub wypadku.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska przyrodniczo - krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia ludzi. Projektowane przedsięwzięcie z uwagi na fakt realizacji po śladzie istniejącym, nie jest źródłem konfliktów społecznych.

Przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu, usprawnienie systemu odwodnienia oraz przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia.

 

 

Parametry techniczne odcinków dróg powiatowych po przebudowie :

Ulice Wachowska i Słoneczna

 • Klasa Techniczna drogi  -                                        Z (zbiorcza)
 • Kategoria Natężenia Ruchu                                     KR 2

Ulice Minkusa i Kolorowa

 • Klasa Techniczna drogi  -                                        L (lokalna)
 • Kategoria Natężenia Ruchu                                     KR 2
 • szerokość jezdni                                                      6,00 -6,50 m 
 • prędkość projektowa                                              40 km/h
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni                     100   kN 
 • długość odcinka                                                      2391 m
 • pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne              2%
 • szerokość chodnika                                                 1,50 – 2,00 m
 • szerokość pobocza umocnionego                             0,75 – 1,50 m
 • pochylenie porzeczne pobocza                                 2% i  6%         

 

Parametry techniczne odcinków dróg gminnych po przebudowie :

Ulice Wronczyńska i Grunwaldzka

 • Klasa Techniczna drogi  -                                        Z (zbiorcza)
 • Kategoria Natężenia Ruchu                                     KR 2

Ulice Kilińskiego i M. Curie Skłodowskiej

 • Klasa Techniczna drogi  -                                        L (lokalna)
 • Kategoria Natężenia Ruchu                                     KR 2
 • szerokość jezdni                                                       4,50 -7,00 m 
 • prędkość projektowa                                               40 km/h
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni                      100   kN 
 • długość odcinka                                                       2391 m
 • pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne               2%
 • szerokość chodnika                                                  1,50 – 2,0 m
 • ścieżki rowerowej                                                     2,00 m
 • szerokość pobocza umocnionego                             0,75 – 1,50 m
 • pochylenie porzeczne pobocza                                 2% i  6%         

 

Zaprojektowano drogi w klasie technicznej Z i L, z parametrami dostosowanymi do wymagań dla drogi tej klasy.

W rejonie chodników rojektuje się :

 • remont istniejącego chodnika w ciągu ulic Słonecznej, Kilińskiego, Curie Skłodowskiej i  Grunwaldzkiej
 • budowę chodników na odcinku ulicy Grunwaldzkiej i Wachowskiej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 901
 • budowę chodnika przy ulicy Wachowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do ulicy Wronczyńskiej
 • budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Wronczyńskiej.

W związku z remontem oraz budową chodników i ścieżki rowerowej zaprojektowano także przebudowę zjazdów do posesji zlokalizowanych na tych odcinkach. Zaplanowano zjazdy o szerokości dostosowanej do istniejących bram.

Dokumentacja przewiduje zaprojektowanie nowego docelowego oznakowania pionowego i poziomego drogi, oraz poręczy.

          Planowana powierzchnia zajmowana przez przebudowę dróg wynosić będzie około 55 000  m2. Teren jest przewidziany do prowadzenia ruchu i nie zmieni swojego dotychczasowego przeznaczenia.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w§ 3 ust 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 06 czerwca 2016 roku Nr III.6220.6.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.170.2016.DF z dnia 23 czerwca 2016 roku, wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-14/16 z dnia 14 czerwca 2016 roku (data wpływu) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społeczny,

stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na przebudowie dróg na terenie miasta Olesno od DW nr 494 do DK nr 11 ( ul. Wronczyńska, ul. Wachowska, ul. Słoneczna, ul. Kilińskiego, ul. Minkusa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Kolorowa, ul. Grunwaldzka), nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno od DW nr 494 do DK nr 11 ( ul. Wronczyńska, ul. Wachowska, ul. Słoneczna, ul. Kilińskiego, ul. Minkusa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Kolorowa, ul. Grunwaldzka) ” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Olesna zawiadomił, za pomocą obwieszczenia, strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 30 maja 2016 roku.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i w miejscu inwestycji.

         Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Olesna z-ca Burmistrza Jerzy Chęciński

 

 

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Pani Teresa Zimoch.

KD/RA