Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie owszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Oleśnie ul. Sosnowa i Siedmiu Źródeł

Olesno, dnia 18 lipca 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.22.2016

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

zawiadamiam

że w dniu 13 lipca 2016 roku na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą
w Oleśnie przy ul. Lublinieckiej 3a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych
w Oleśnie przy ul. Sosnowej i ul. Siedmiu Źródeł, oznaczonych geodezyjnie nr: 109, 136, 690, 695 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić
na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

                                                                                                                          Burmistrz Olesna

                                                                                                                  Sylwester Lewicki

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD