Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Krasickiego w Oleśnie w zakresie budowy chodnika

Olesno, dnia 20 lipca 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.23.2016

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 20 lipca 2016 roku na wniosek Gminy Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Krasickiego w Oleśnie w zakresie budowy chodnika”, przewidzianego do realizacji na działce położonej w Oleśnie przy ul. Słowackiego, oznaczonej geodezyjnie nr 2792 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

                                                                                                                                         Burmistrz Olesna

                                                                                                                              Sylwester Lewicki

 

 

Do wiadomości:

  1. poprzez umieszczenie:
  •  na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.
  1. A.a.

JK/KD