Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1934 O, DW 487 – Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. śląskiego (Krzepice) od km 0+010 do km 4+595, bez włączenia do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 487

Olesno, dnia 1 sierpnia 2016 roku

 

 

Nr III.6220.14.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227)

 

zawiadamiam

że w dniu 7 lipca 2016 roku na wniosek Powiatu Oleskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, dla przedsięwzięcia mogącego znacząco wpłynąć na środowisko, polegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O, DW 487 – Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. śląskiego (Krzepice) od km 0+010 do km 4+595, bez włączenia do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 487.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

ZASTEPCA BURMISTRZA

mgr. inż. Jerzy Chęciński

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  2. Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),
  3. Gmina Olesno,
  4. Powiat Oleski.