Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach Minuksa, Skłodowskiej i Wachowskiej w Oleśnie

Olesno, dnia 31 sierpnia 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.26.2016

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

zawiadamiam

że w dniu 30 sierpnia 2016 roku na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Oleśnie przy ul. Lublinieckiej 3a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach Minkusa, Skłodowskiej i Wachowskiej w Oleśnie”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie w rejonie ulic Minkusa, Skłodowskiej, Wachowskiej, oznaczonych geodezyjnie nr: 3682, 3690, 3691, 3702, 3703, 3712, 3714, 3841, 3881, 3917, 3926, 3927, 3944, 3948, 3962, 3982, 3983, 3984, 4080, 4310, 5411/1, 5411/2 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

                                                                                              BURMISTRZ OLESNA

                                                                                                   Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK