Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Olesno, dnia 10 listopada 2016 r.

Z.III.6131.226.2016

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

że w dniu 4 listopada 2016r., na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie przy ulicy  Ks. Gustawa Łysika 1, z dnia  26 października 2016r., uzupełniony w dniu 4 listopada 2016r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego klonu o obwodzie pnia 115 cm, rosnącego w Oleśnie przy ulicy Słowackiego 3 (działka nr - 2760) oraz jednego modrzewia o obwodzie pnia 80 cm, rosnącego w Oleśnie przy ulicy Armii  Krajowej 1, 5 i ulicy Wolności 4 (działka nr 3040).

            W związku z powyższym, na podstawie art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zawiadamiam, że dnia 23 listopada 2016r. o godzinie 10.15 odbędą się oględziny na działce nr 2760, a następnie na działce nr 3040 .

            Wniosek, wraz z dokumentacją, znajduje się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, I piętro, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00.

            Strony postępowania, stosownie do art. 10§1 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą skorzystać z uprawnień dotyczących ich czynnego udziału, w każdym stadium postępowania i zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie.

            Wszelkie uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

 

                                                                                                  Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                        Zastępca Burmistrza

                                                                                                             Jerzy Chęciński

                                                         

Otrzymują :

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Ks. Gustawa Łysika 1, 46-300 Olesno

  1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie
  2. Biuletyn Informacji Publicznej (Internet)