Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN Leśna 4 wraz z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Leśna

Olesno, dnia 23 listopada 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.35.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 27 października 2016 roku na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN Leśna 4 wraz z włączeniem do sieci SN i nN” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Leśna, oznaczonych nr: 896, 915/267, 917/3, 917/4, 917/5, 921/270 k.m. 1

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia na wskazany powyżej adres.

 

                                                                                                              z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                              KIEROWNIK WYDZIAŁU
                                                                                                            Urbanistyki, Infrastruktury,
                                                                                                        Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                                                                                                                 Krzysztof Dydyna

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Leśna
    oraz poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD