Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Oleśnie i Swiercze

Olesno, dnia 6 grudnia  2016 roku

 

Nr Z.III.6733.38.2016

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

zawiadamiam

 

że w dniu  2 grudnia 2016 roku na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie  z ul. Lubliniecka 3a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w m. Olesno  i Świercze”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 67/1, 65 k.m. 42, 26/1, 119 i 72 k.m. 4 , obręb Świercze; nr: 1907, 2084, 1969, 1915, 1911, 1910 k.m. 1, obręb Olesno.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

                                                                                                                  Burmistrz Olesna

                                                                                                                    Sylwester Lewicki

 

 

 

 

Do wiadomości:

  • Sołtys wsi Świercze

Oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD