Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa, rozbudowa oraz modernizacja Centrum Przesiadkowego w Oleśnie przy ul. Sądowej

Olesno, dnia 27 grudnia 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.40.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie, rozbudowie oraz modernizacji Centrum Przesiadkowego w Oleśnie w ramach projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych  na obszarze subregionu  Północnego Województwa Opolskiego. Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Olesno”, przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie 1728/2 k.m. 1, położonej w Oleśnie przy ul. Sądowej.

Strony postępowania mogą, przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie czternastu dni od dnia obwieszczenia, pod wskazanym poniżej adresem:

Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 106).

 

                                                                                                         Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                  Krzysztof  Dydyna

                                                                                           Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

                                                             Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Do wiadomości:

poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD