Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew

Olesno, dn. 16.01.2017 r.

Zapytanie Ofertowe

IX-III.271.01.17

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • wycinka   drzew i krzewów  zgodnie z poniższym wykazem.
 • frezowanie 23 sztuk pni pozostałych po wycince drzew na głębokość co najmniej 15 cm poniżej gruntu, uzupełnieniu ziemi w miejscu frezowania pni,
 • usunięcie korzeni wszystkich drzew i krzewów usuwanych w związku z przebudową dróg na terenie miasta Olesno (zestawienie tabelaryczne) oraz uzupełnienie ziemią miejsc po usunięciu
 • redukcja koron 4  sztuk drzew oraz usuniecie jemioły przy Amfiteatrze w Oleśnie
 • podcięcie  7 szt. drzew przy drodze  wewnętrznej w Sowczycach
 • uporządkowaniu terenu po wycince,
 • drzewa, gałęzie i krzewy pochodzące z wycinki drzew stanowią własność wykonawcy.

Wykaz drzew do usunięcia

 1. 1 sztuka drzewa z gatunku buk pospolity o obwodzie pnia: 153 cm, oraz 1 sztuka drzewa z gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 142 cm, rosnące na terenie parku miejskiego w Oleśnie na działce nr 2396
 2. 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 161 cm,  2 sztuki drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 170 cm i 252 cm, rosnące na działkach nr 2386 i 2387 w parku miejskim w Oleśnie
 3. 7 sztuk drzew z gatunku olsza czarna o obwodach pni: 176 cm, 287 cm, 140 cm, 120 cm, 147 cm, 190 cm, 95 cm, rosnące przy rowie melioracyjnym (działka nr 6, arkusz mapy 4, obręb Broniec i działka nr 2111/1, arkusz mapy 3, obręb Borki Małe)
 4. 3 sztuki drzew z gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 35 cm, 32 cm i 47 cm, rosnących w Oleśnie przy ulicy Błękitnej (obok posesji przy ulicy Słonecznej 65), na działce nr 3752
 5. 1 sztuka drzewa z gatunku śliwa domowa o obwodzie pnia: 119 cm, rosnąca w Oleśnie przy ulicy Częstochowskiej (obok posesji nr 35/1), na działce nr 1969
 6. 1 sztuka drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia: 108 cm, rosnący w Oleśnie przy ulicy Opolskiej, na działce nr
 7. 2 sztuki drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 127 cm i 144 cm, rosnące w Oleśnie przy ulicy Krzywej, na działkach nr 1829 i 1801
 8. 1 sztuka drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 39 cm i 1 sztuka drzewa z gatunku jodła koreańska o obwodzie pnia 34 cm, rosnące w Oleśnie przy ulicy Słonecznej, na działce nr 4094
 9. 7 sztuk drzew z gatunku topola o obwodach pni: 164 cm, 121 cm, 101 cm, 133 cm, 101 cm, 116 cm 118 cm, rosnące w Oleśnie przy ulicy Wachowskiej, na działce nr 4365
 10. 1 sztuka drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia: 174 cm, rosnąca w Oleśnie przy ulicy Lompy (obok KPPSP), na działce nr 3019
 11. 1 sztuka drzewa z gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia: 97 cm, rosnący w Oleśnie przy ulicy Wolności, na działce nr 3037
 12. 3 sztuki drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 125 cm, 260 cm, 190 cm, rosnących w Starym Oleśnie przy ulicy Starowiejskiej, na działce nr 77
 13. 1 sztuka drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia: 265 cm, rosnący w Łowoszowie przy ulicy Wędryńskiej, na działce nr 123/32
 14. 1 sztuka drzewa z gatunku buk pospolity o obwodzie pnia: 284 cm, rosnący przy Urzędzie Miejskim w Oleśnie, na działce nr 1614
 15. 1 sztuka drzewa z dąb czerwony o obwodzie pnia 320 cm, rosnący na działce nr 242/151 oraz 1 sztuka drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 210 cm, rosnący na działce nr 244/155 w Sowczycach
 16. 2 sztuki drzew z gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 86 cm i 126 cm, rosnące  w Oleśnie przy ulicy Konopnickiej, na działce nr 4546/1
 17. 1 sztuka drzewa z gatunku wierzba płacząca o obwodzie pnia 187 cm, rosnąca przy kanale Młynówka, na działce nr 2984 w Oleśnie.
 18. 1 sztuka drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 290 cm, rosnąca w Oleśnie przy ulicy Powstańców Śląskich (działka nr 1616), 1 sztuka drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 76 cm, rosnąca  w Oleśnie przy ulicy Pieloka, (działka nr 2200)
 19. uporządkowanie trzech topoli  na działce nr 297 w Oleśnie
 20. podcięcie drzew przy Amfiteatrze (w tym usunięcie jemioły), podcięcie gałęzi zwisających nad drogą przy stawie w Sowczycach

Zestawienie drzew i krzewów zakwalifikowanych do wycinki związanej z Przebudową dróg na terenie m. Olesno od DW 494 do DK 11 - ul. Wachowska

Oznaczenie działki na której rośnie drzewo

Gatunek drzewa

Obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm

2

3

4

działka nr 4310

obręb Olesno

klon jawor

130 cm

działka nr 4310

obręb Olesno

klon jawor

90 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

klon pospolity

100 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

jesion wyniosły

190 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

robinia akacjowa

70 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

robinia akacjowa

45 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

sosna pospolita

35 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

sumak octowiec

60 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

świerk pospolity

50 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

świerk pospolity

50 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

świerk pospolity

50 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

świerk pospolity

45 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

świerk pospolity

50 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

świerk pospolity

45 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

świerk pospolity

40 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

świerk pospolity

30 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

świerk pospolity

45 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

świerk pospolity

60 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

berberys pospolity

1,0 x 1,20 = 1,20 m2

działka nr 4309

obręb Olesno

bukszpan wieczniezielony

0,7 x 3,60 = 2,52 m2

działka nr 4309

obręb Olesno

bukszpan wieczniezielony

0,8 x 3,50 = 2,80 m2

działka nr 4309

obręb Olesno

jałowiec łuskowaty

0,9 x 4,50 = 4,05 m2

działka nr 4309

obręb Olesno

tamaryszek czteropręcikowy

40 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

tamaryszek

czteroprecikowy

40 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

dereń świdwa

2,50 x 3,0 =7,50 m2

działka nr 4309

obręb Olesno

jarząb pospolity

62 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

forsycja pośrednia

1,50 x 2,0 =  3,0 m2

działka nr 4309

obręb Olesno

sosna czarna

80 cm

działka nr 4309

obręb Olesno

glediczja trójcierniowa

30 cm

 

Zestawienie drzew i krzewów zakwalifikowanych do wycinki związanej z Przebudową dróg na terenie m. Olesno od DW 494 do DK 11 (ul. Wronczyńska).

Oznaczenie działki na której rośnie drzewo

Gatunek drzewa

Obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm

2

3

4

działka nr 4292

obręb Olesno

forsycja pośrednia

1,5 x 1,5 = 2,25 m2

działka nr 4292

obręb Olesno

kalina koralowa

2,0 x 2,0 = 4,0 m2

działka nr 4292

obręb Olesno

sosna czarna

65 cm

działka nr 4292

obręb Olesno

sosna czarna

70 cm

działka nr 4292

obręb Olesno

sosna czarna

75 cm

działka nr 4292

obręb Olesno

sosna czarna

90 cm

KOD CPV: 72.21.14.00–6: Usługi wycinania drzew

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia 28.02.2017r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wycinka drzew”, w terminie do 24.01.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie czynności będących przedmiotem zamówienia. Koszty wymienionych wyżej robót będą pokryte w części wartością pozyskanego drewna. W przypadku gdy koszt wycinki drzew przewyższy wartość pozyskanego drewna Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy.
 5. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę za pozyskane w wyniku wycinki drewno (cena, którą zamawiający zapłaci  wykonawcy musi uwzględniać koszty  pozyskania drewna) lub który zaproponuje najniższą kwotę wynagrodzenia w przypadku gdy koszt  robót przewyższy  wartość drewna.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszelkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonania w/w prac.
 • Prace muszą być wykonane profesjonalnie zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
 • Prace należy przeprowadzić  w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami.
 • Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji umowy.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania  niezbędnych uzgodnień  z odpowiednimi służbami w tym w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa a także do wykonywania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący  kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone  osobom trzecim wynikłe podczas  wykonywania prac.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 1. Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu gdzie przeprowadzana będzie wycinka drzew.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Załączniki:

DOCwykaz osób.doc (33,00KB)

DOCformularz ofertowy.doc (35,00KB)
 

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof  Dydyna