Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową rurociągu tłoczonego ścieków

Olesno, dnia 16 stycznia 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 12 stycznia 2017 roku na wniosek Gminy Olesno z siedzibą w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków z rur PE lub PP o średnicy 250-400 mm, posadowionego ok. 2,0m ppt o długości ok. 3000m.”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 94/1 i 95/1 obręb Łowoszów i działkach nr : 3174, 3175, 3197, 3198, 3459, 3460, 3461, 3458, 3462, 3203, 3205, 3207, 3316, 3317, 3318, 3324, 3341, 3342, 3343, 3399, 3400, 3401, 3402, 3406, 3407, 3409, 3412, 3413, 3414, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3453, 3456, 3457,3463, 3466 obręb Olesno, ul. Mostowa i Stobrówki.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

                                                                                                                      BURMISTRZ OLESNA

                                                                                                                       Sylwester Lewicki

 

 

 

Do wiadomości:

  1.  Sołtys wsi Łowoszów

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD