Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan zamówień publicznych

p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(robota budowlana, dostawa usługi)

Przewidywany tryb zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia - zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.000,00

I kw.

2

Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym

Dostawy

Przetarg nieograniczony

160.000,00

I kw.

3

Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno:  ul. Wronczyńska,  ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3.755.400,00

I kw.

4

Budowa drogi wewnętrznej, łącznik ul. Dzierżona – ul. Lompy w Łomnicy

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150.000,00

I kw.

5

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.000,00

I kw.

6

Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym

Dostawy

Przetarg nieograniczony

160.000,00

I kw.

7

Budowa oświetlenia ulicznego: Bodzanowice – Obłąki, Kolonia Świercze

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

245.000,00

I kw.

8

Modernizacja oczyszczalni ścieków

W Oleśnie :Budowa wodociągu Lompy-Mostowa, Małe Przedmieście- Słowackiego - Krasickiego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

343.336,00

 

I kw.

9

Wymiana sieci wodociągowej ul. Wachowska – ul. Minkusa – ul.  Skłodowskiej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

846.578,00

I kw.

10

Budowa wodociągu przy ul. Częstochowskiej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

244.853,00

II kw.

11

Budowa placów zabaw i siłowi zewnętrznych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

563.500,00

II kw.

12

Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna

Usługi

Przetarg nieograniczony

400.000,00

II kw.

13

Termomodernizacja Domu Harcerza

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

543.250,00

II kw.

14

Termomodernizacja Przedszkola nr 4

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

786.500,00

II kw.

15

Budowa ścieżki rowerowej Grodzisko - Łomnica

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

(„zaprojektuj i wybuduj” 2017/2018)

1.386.725,74

II kw.

16

Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

(„zaprojektuj i wybuduj” 2017/2018)

982.090,52

II kw.

17

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Wachowicach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

767.200,00

II kw.

18

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Kolonia Łomnicka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

548.000,00

II kw.

19

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

(„zaprojektuj i wybuduj” 2017/2018)

1.982.373,00

II kw.

20

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2017/2018

Usługi

Przetarg nieograniczony

612.000,00

II kw.

21

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

Usługi

Przetarg nieograniczony

2.188.000,00

III kw.

22

Budowa oświetlenia ulicznego: Wojciechów ul. Borki I etap, ul. Starowiejska, ul. Kluczborska

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

186.000,00

III kw.

23

Budowa kanalizacji deszczowej  ul. Biskupicka - Sienkiewicza

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.295.000,00

III kw.

24

Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

433.984,00

IV kw.