Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zaktulizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci  

w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Olesno od 01 maja 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.)  Gmina Olesno ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2018 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka:

Przedszkola – 8 028,60 zł rocznie (669,05 zł miesięcznie)

 

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2017 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno:

  1. Liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci  z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   - 508.
  2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadające opinie – 5.

 

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci może ulec zmianie po dokonaniu ich aktualizacji – zgodnie z art. 44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki