Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -polegającego na demontażu i budowie oraz remoncie linii średniego napięcia , linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych Sowczyce-Stare Olesno

Olesno, dnia 19 kwietnia 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.10.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu  i budowie  w odcinkach km.: 42,91÷44,24, 44,37÷44,52, 46,77÷48,28, 48,32÷48,49, 51,52÷51,79, 51,81÷51,89, 52,05÷52,20, 52,40÷52,41,  52,66÷52,67,  54,47÷54,50 oraz remont w odcinku km: 42,76÷42,78,  42,84÷42,91, 44,68÷44,82, 44,83÷44,89, 46,71÷46,77, 52,31÷52,40, 52,67÷53,01, 53,04÷53,05, 53,19÷54,47, 54,50÷54,83, 54,90÷55,13, 55,16÷55,17 linii średniego napięcia , linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/nN dla Linii Potrzeb  Nietrakcyjnych relacji Sowczyce-Kluczbork wzdłuż linii kolejowej nr 143 w km 42-65 – 55,28.

Obręb Stare Olesno działka nr 227/1;

Obręb Wojciechów działki nr: 262/66, 226/55, 261/64, 261/65, 260/63, 287/84, 286/80, 286/81, 4/1, 19/1;

Obręb Olesno, działki nr: 8,9,10,944,943,941, 940, 939, 918, 917/1, 916/1, 915, 914,913, 902, 900, 896, 895/1, 892/1, 888 i 884 ( w części poza planem), 931, 932, 933, 934, 937;

Obręb Świercze działki nr: 346/14, 340/14, 3, 9, 4/1, 4/2, 10, 13/1, 15, 13/4, 117/1, 117/2;

Obręb Grodzisko działki nr: 306/10, 175/17,238/17, 314/19;

Obręb Sowczyce działki nr: 303/129, 302/128, 543/50, 251/151, 821/97, 820/97, 795/52, 680/52, 481/52, 419/155, 327/95, 785/95, 786/95, 788/93, 326/93,325/92, 790/72, 792/89, 324/89, 280/29, 793/82, 516/29, 529/29, 840/29, 479/29, 836/29, 701/29, 703/29, 789/72, 628/52, 254/154, 107, 866/151, 547/60, 787/93, 842/157, 279/82.

Strony postępowania mogą, przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie czternastu dni od dnia obwieszczenia, pod wskazanym poniżej adresem:

Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 106).

                                                                                                           Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                                 Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                     Jerzy Chęciński

 

Do wiadomości:

  1. Sołtysi wsi: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze,

       Grodzisko  i Sowczyce

oraz poprzez umieszczenie na

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD