Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont pomieszczenia biurowego Straży Miejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont pomieszczenia biurowego Straży Miejskiej

 

I. Zamawiający.

 1.1  Zamawiający  - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

 II. Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na remoncie pomieszczenia biurowego Straży Miejskiej w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do zapytania.
  3. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).
  4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i p.ic/script/CMSGarbageCollection.min.js&version=1617881588_1500">