Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „OLK 7002" w Sowczycach

Olesno, dnia 29 maja 2017 roku

Nr Z.III.6733.17.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

zawiadamiam

 

że w dniu 25 maja 2017 roku na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. działającego na ul. Taśmowej 4 w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „OLK 7002”” przewidzianego do realizacji na działce położonej w Sowczycach w rejonie ulicy Długiej, oznaczonej geodezyjnie nr 892/17 k.m. 3.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

                                          Z upoważnienia Burmistrza

                                         Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

                                          Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                         Krzysztof Dydyna

 

Do wiadomości:

1. Sołtys wsi Sowczyce

2. Poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.