Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Bodzanowicach przy ul. Częstochwoskiej (dz. ewid. nr 116/36 k.m.10)

Olesno, dnia 21 czerwca 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.16.2017

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

zawiadamiam

że w dniu 23 maja 2017 roku na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. działającego na ul. Taśmowej 4 w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu „OLK 7001_A”” przewidzianego do realizacji na działce położonej w Bodzanowicach przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 116/36 k.m. 10.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia na wskazany powyżej adres.

 

                                                                                 Burmistrza Olesna
                                                                                 Sylwester Lewicki

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicach ogłoszeń w m. Bodzanowice,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.