Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej w obrębie miejscowości Bodzanowice i Podłeże Szlacheckie

Olesno, dnia 2 sierpnia 2017 roku

Nr Z.III.6733.22.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

że w dniu 27 lipca 2017 roku na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr Z.III.6733.19.2014 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej SN od słupa nr 416 linii SN Olesno-Gorzów do słupa nr 9 linii SN Panki-Przystajń w obrębie miejscowości Bodzanowice i Podłęże Szlacheckie”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Bodzanowicach, oznaczonych geodezyjnie nr: 769/288, 262, 945/251 k.m. 7 oraz działki nr: 167/127, 126, 305/121, 122, 431/120, 408/122, 220/128, 219/128 k.m. 8 w zakresie uwzględnienia w treści decyzji działki o nr ewid. 329/121 k.m. 8 (własność Gminy Olesno).

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 2 sierpnia 2017 roku.

 

                                                                                                                     Z upoważnienia Burmistrza Olesna
                                                                                                             Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury
                                                                                                                      Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                                                                                                                              Krzysztof Dydyna

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Bodzanowice

oraz  poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.