Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa złącza kablowego ZK SN wraz z infrastrukturą oraz sieci kablowej SN 15kV w Oleśnie przy ul. Kościuszki

Olesno, dnia 18 sierpnia 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.23.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073)

zawiadamiam

że w dniu 7 sierpnia 2017 roku na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie złącza kablowego ZK SN wraz z infrastrukturą oraz sieci kablowej SN 15kV w Oleśnie przy ul. Kościuszki” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 1902, 1901, 1896 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 21 sierpnia 2017 roku.

 

                                                                                                                      Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                      ZASTĘPCA BURMISTRZA
                                                                                                                             Jerzy Chęciński

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • Tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD