Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami w miejscowości Leśna

Olesno, dnia 17 sierpnia 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.2.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 58 ust. 1 pkt 2)  Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257)

 

                zawiadamiam

 o podjęciu z urzędu, postanowieniem Nr 2/2016 z dnia 17 sierpnia 2017 roku, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Leśnej, oznaczonych geodezyjnie nr 917/3 i 917/4 - na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                                                                                 UZASADNIENIE

           Postanowieniem Nr 1/2016 ( Nr sprawy Z.III.6730.2.2016) z dnia 18 lutego 2016 roku zawieszono z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w związku z trwającymi pracami, zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna.
          Z uwagi na upływ okresu zawieszenia, należało podjąć przedmiotowe postępowanie.
Niniejsze postanowienie nie podlega opłacie skarbowej – art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Obwieszczenie wywieszono na tablicach ogłoszeń w dniu 21 sierpnia 2017 roku.

 

                                                                                                BURMISTRZ OLESNA
                                                                                                  Sylwester Lewicki

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Leśna

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK