Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej 1946 O w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie

Olesno, dnia 23 sierpnia 2017 roku

Nr Z.III.6733.21.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073)

zawiadamiam

że w dniu 28 lipca 2017 roku na wniosek Powiatu Oleskiego (po jego uzupełnieniu z dnia 18.08.2017 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. śląskiego /Wędzina/ - na długości 7 km) i 1947 O (Borki Wielkie – Kucoby – DW 494 na długości 1,25 km) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie”, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie: nr 10/2, część 234/220 k.m. 5, nr 42, 372/161, część 397/201, 408/115, 416/170, część 424/22, 427/199, 429/137, 429/199, 433/136, 435/120, 437/134, 438/134, 439/134, 442/134, 444/147, 446/179, 448/178, 450/190, 452/198, 454/228, 456/219, 458/118, 461/118, 463/199, część 522/184, 575/1, 577/1, 585/16, 579/25, 581/23, 583/15, 587/17 k.m. 11, nr część 26, 308/74, 310/72, 350/51, 352/51, 354/51, 356/52, 358/52, 360/39, 362/59, 364/58, 366/58, 368/56, 370/53, 372/53, 374/50, 376/50, 396/59, 440/93, 441/93, 442/93, część 443/93 k.m. 12, nr część 173/86, 184/10, 189/92, 190/82, 192/13, 195/17, 197/71, 198/71, 1148/84, część 1155/73 k.m. 15, nr 34/15 k.m. 20, nr 61, 62 k.m. 22 obręb Borki Wielkie oraz nr część 217, 371 k.m. 4, nr część 386, 408 k.m. 5, nr 420 k.m. 6, nr 82/21 k.m. 11 obręb Borki Małe.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 24 sierpnia 2017 r.

                                                                                                           Z upoważnienia Burmistrza Olesna
                                                                                                                      Zastępca Burmistrza
                                                                                                                         Jerzy Chęciński

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicach ogłoszeń w m. Borki Wielkie i Borki Małe,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.