Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - rozbudowa schodów zewnętrznych oraz przebudowa z nadbudową budynku gospodarczo - handlowego Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie

Olesno, dnia 1 września 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.25.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 28 sierpnia 2017 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie schodów zewnętrznych oraz przebudowie  z nadbudową  budynku gospodarczo – handlowego wraz ze zmiana sposobu użytkowania  na budynek warsztatów szkolnych branży budowlanej  z ociepleniem ścian zewnętrznych” przewidzianego do realizacji na działce położonej w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście, oznaczonej geodezyjnie nr 4464 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 4 września 2017 roku

 

 

                                                                                                      Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                           Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                  Jerzy Chęciński

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD