Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - zmiana decyzji

Olesno, dnia 1 września 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.24.2017

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 25 sierpnia 2017 roku na wniosek Państwa Anety i Mateusza Edelman, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji                                          Nr Z.III.6733.6.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinak sieci wodociągowej              Ø 110 i kanalizacji sanitarnej Ø 200” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie przy ul. Dobrodzieńskiej, oznaczonych geodezyjnie nr: 5437/6, 5271, 5416/6 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 04.09.2017 r.

 

 

                                                                                                                       Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                                                 Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                                           Jerzy Chęciński

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD