Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Borkach Wielkich

Olesno, dnia 11 września 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.26.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

 

że w dniu 6 września 2017 roku na wniosek Gminy Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej w miejscowości Borki Wielkie” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Borkach Wielkich, oznaczonych geodezyjnie nr 52 i 53/9 k.m. 10, nr 665 k.m. 24, nr 1156/73 i 95/72 k.m. 15 i nr 28 k.m. 16.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia na wskazany powyżej adres.

                                                                                           Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                 Zastępca Burmistrza 

                                                                                                   Jerzy Chęciński

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicach ogłoszeń w m. Borki Wielkie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL