Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej ul. Budowlanych w Oleśnie

Olesno, dnia 13 września 2017 roku

Nr Z.III.6733.27.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

że w dniu 6 września 2017 roku na wniosek Gminy Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie oświetlenia drogowego drogi gminnej ul. Budowlanych” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie, oznaczonych geodezyjnie nr: 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 i 1208 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 13.09.2017 r.

                                                                                                                  Burmistrz Olesna
                                                                                                                  Sylwester Lewicki

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL