Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn. budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajnosci 30 Mg/h w Starym Oleśnie

Olesno, dnia 30.09.2017 r.

Z.III.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) , zwanej dalej ustawą ooś, w związku z zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

BURMISTRZ OLESNA
podaje do publicznej wiadomości informacje

o wydaniu w dniu 30.09.2017 r. na wniosek Tomasza Trzaskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą Przędsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” przy ul. Kolejowej 2 w Starym Oleśnie, decyzji nr Z.III.6220.3.2012 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 30Mg/h na działce ewid. nr 7/15 k.m. 20 obręb Stare Olesno oraz o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 21 dni.

                                                                                                           
                                                                                                          Burmistrz Olesna
                                                                                                          Sylwester Lewicki