Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Świerczu przy ul. Częstochowskiej

Olesno, dnia 23 listopada 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.37.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

 

że w dniu  21 listopada 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia”, przewidzianego do realizacji na działce położonej                        w Świerczu przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 71/94 k.m. 4.                      

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 27 listopada 2017 roku

                                                                                                                          Burmistrz Olesna

                                                                                                                          Sylwester Lewicki

 

 

                                                                                 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie;
  • tablicach ogłoszeń w m. Świercze;
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL