Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2018


PDFZarządzenie nr 1.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (57,95KB)
PDFZarządzenie Nr 2.2018 w sprawie planu finasowego budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,17MB)
PDFZarządzenie Nr 4.2018 w spr.przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.pdf (7,08MB)
PDFZarządzenie Nr 5.2018 w spr. zmian w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 2.09 z dnia 08.01.2009r.pdf (77,64KB)
PDFZarządzenie Nr 6.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu zorganizowania wypoczynku.pdf (4,80MB)
PDFZarządzenie Nr 7.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu pomocy społecznej.pdf (3,84MB)
PDFZarządzenie Nr 8.2018 w spr.ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarząd.i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu dział.na rzecz osób niepełnospraw.pdf (3,88MB)
PDFZarządzenie Nr 9.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. w dziedz. upowszech. kult. fizycznej.pdf (4,49MB)
PDFZarządzenie Nr 10.2018 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu działal. na rzecz os. emeryt.pdf (3,75MB)
PDFZarządzenie Nr 11.2018 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu działal. na rzecz kultury.pdf (3,90MB)
PDFZarządzenie Nr 12.2018 w sprawie norm zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia silinikowe eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Olesno.pdf (353,51KB)
PDFZarządzenie Nr 13.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (54,29KB)
PDFZarządzenie Nr 14.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (72,06KB)
PDFZarządzenie Nr 15.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 11917 z dnia 28.12.2017r.pdf (116,05KB)
PDFZarządzenie Nr 16.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (853,17KB)
PDFZarządzenie Nr 17.2018 Burmistrza Olesna w sprawie płatnego parkowania na parkingu przed budynkiem administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie.pdf (1,76MB)
PDFZarządzenie Nr 18.2018 w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego dla sołectwa Świercze.pdf (457,88KB)
PDFZarządzenie Nr 19.2018 w spr.określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018-2019.pdf (1,81MB)
PDFZarządzenie Nr 20.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (878,92KB)
PDFZarządzenie Nr 21.2018 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (586,58KB)
PDFZarządzenie Nr 22.2018 w sprawie powołania Komisji na otwarcie i rostrzygnięcie ofert na dotację z budżetu Gminy Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w 2018.pdf (990,87KB)
PDFZarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego dla sołectwa Świercze.pdf (426,11KB)
PDFZarządzenie Nr 24.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (898,78KB)
PDFZarządzenie Nr 25.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru Przedstawiciela Pracowników w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (1,94MB)
PDFZarządzenie Nr 26.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem.pdf (625,61KB)
PDFZarządzenie Nr 27.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf (492,30KB)
PDFZarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,45MB)
PDFZarządzenie Nr 30.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,25MB)
PDFZarządzenie nr 32.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf (726,00KB)
PDFZarządzenie nr 33.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w G.pdf (699,89KB)
PDFZarządzenie nr 34.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży z młodzieży z G.pdf (702,80KB)
PDFZarządzenie nr 35.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf (714,99KB)
PDFZarządzenie nr 36.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf (717,17KB)
PDFZarządzenie nr 37.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszec.pdf (840,66KB)
PDFZarządzenie Nr 38.2018 Burmistrza Olesna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne.....pdf (4,67MB)
PDFZarządzenie Nr 39.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (601,30KB)
DOCZarządzenie Nr 40.2018 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Olesno.doc (28,50KB)
PDFZarządzenie Nr 41.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,14MB)
PDFZarządzenie Nr 42.2018 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników UM w Oleśnie.pdf (1,63MB)
PDFZarządzenie Nr 43.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,02MB)
PDFZarządzenie nr 44.2018 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków.PDF (546,36KB)
PDFZalacznik nr 1 do zarządzenia nr 44.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r..pdf (600,08KB)
PDFZarządzenie Nr 45.2018 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (688,06KB)
PDFZarządzenie Nr 46.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,07MB)
PDFZarządzenie Nr 47.2018 w sprawie powołania Oleskiej Rady Gospodarczej.pdf (983,44KB)
PDFZarządzenie Nr 49.2018 w sprawie powołania Zespolu Koordynującego projekt pn. E gmina zwiekszenie uczestnictwa mieszkanców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usłu....pdf (980,21KB)
PDFZarządzenie Nr 48.2018 w sprawie rostrzygnięcia II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w.pdf (552,48KB)
PDFZarządzenie Nr 50.2018 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Olesno.pdf (144,40KB)
PDFZarządzenie Nr 51.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,37MB)
PDFZarządzenie Nr 52.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (881,00KB)
PDFZarządzenie Nr 53.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,81MB)
PDFZarządzenie Nr 54.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (575,55KB)
PDFZarządzenie Nr 55.2018 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (916,51KB)
PDFZarządzenie Nr 56.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,30MB)
DOCXZarządzenie Nr 57.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich.docx (12,86KB)
DOCXZarządzenie Nr 58.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich.docx (12,76KB)
DOCXZarządzenie Nr 59.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Małych.docx (12,70KB)
DOCXZarządzenie Nr 60.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sowczycach.docx (12,68KB)
DOCXZarządzenie Nr 61.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.docx (12,64KB)
PDFZarządzenie Nr 62.2018 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozwój terenów zielonych w Oleśnie.pdf (3,36MB)
PDFZarządzenie Nr 63.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf (1,80MB)
PDFZarządzenie Nr 64.2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (681,50KB)
PDFZarządzenie Nr 65.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (373,94KB)
DOCXZarządzenie Nr 66.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich.docx (12,18KB)
DOCXZarządzenie Nr 67.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich.docx (11,16KB)
DOCXZarządzenie Nr 68.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Małych.docx (11,17KB)
DOCXZarządzenie Nr 69.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sowczycach.docx (11,34KB)
DOCXZarządzenie Nr 70.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.docx (11,26KB)
PDFZarządzenie Nr 71.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.pdf (183,54KB)
DOCXZarządzenie Nr 72.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.docx (12,81KB)
PDFZarządzenie nr 73.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (194,32KB)
PDFZarządzenie Nr 74.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.pdf (1,22MB)
DOCXZarządzenie Nr77.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie.docx (12,84KB)
DOCXZarządzenie Nr 78.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łowoszowie.docx (12,33KB)
DOCXZarządzenie Nr 79.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.docx (12,50KB)
PDFZarządzenie Nr 80.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,64MB)
PDFZarządzenie Nr 81.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie Bajkowa Trójeczka.pdf (581,28KB)
PDFZarzadzenie Nr 82.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łowoszowie.pdf (532,22KB)
PDFZarządzenie Nr 83.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkolaw Wysokiej.pdf (513,45KB)
PDFZarządzenie Nr 84.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf (445,06KB)
PDFZarządzenie Nr 85.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie Bajkowa Trójeczka.pdf (26,69KB)
PDFZarządzenie Nr 86.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (44,13KB)
PDFZarządzenie Nr 87.2018 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (45,72KB)
PDFZarządzenie nr 88.2018 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na.pdf (1,20MB)
PDFZarządzenie nr 89.2018 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej.pdf (479,94KB)
PDFZarządzenie Nr 90.2018 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej.pdf (474,64KB)
PDFZarządzenie Nr 92.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (365,25KB)
PDFZarządzenie Nr 93.2018 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (54,76KB)
PDFZarządzenie Nr 94.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich.pdf (29,84KB)
PDFZarządzenie Nr 95.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Małych.pdf (29,15KB)
PDFZarządzenie Nr 96.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich.pdf (29,43KB)
PDFZarządzenie Nr 97.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Łowoszowie.pdf (28,26KB)
PDFZarządzenie Nr 98.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Sowczycach.pdf (29,17KB)
PDFZarządzenie Nr 99.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie.pdf (65,29KB)
PDFZarządzenie Nr 100.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (216,40KB)
PDFZarządzenie Nr 101.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (105,28KB)
PDFZarządzenie Nr 102.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (194,15KB)
PDFZarządzenie Nr 103.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.pdf (69,24KB)
PDFZarządzenie Nr 104.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (315,83KB)
PDFZarządzenie Nr 105.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Budzetu Obywatelskiego.pdf (497,79KB)
PDFZarzadzenie Nr 106.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok..pdf (1,19MB)
PDFZarządzenie Nr 107.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.pdf (460,49KB)
DOCXZarzadzenie Nr 108.2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatow komitetów wyborczych w wyborach.....docx (16,60KB)
PDFZarządzenie Nr 109.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (3,18MB)
PDFZarządzenie Nr 110.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (44,12KB)
DOCXZarządzenie Nr 111.2018 w sprawie powołania pelnomocników do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej odpowiedzialnych za obsługę informatyczną wyborów do rad gmin, rad powiatów......docx (12,99KB)
PDFZarządzenie Nr 112.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowaczą Pani Moniki Wieczorek.pdf (440,67KB)
PDFZarządzenie Nr 113.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Joanny Krężel.pdf (438,34KB)
PDFZarządzenie Nr 114.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.pdf (604,09KB)
PDFZarządzenie nr 115.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,30MB)
PDFZarządzenie Nr 117.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1 022,41KB)
PDFZarządzenie Nr 118.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (568,33KB)
PDFZarządzenie Nr 119.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf (508,08KB)
PDFZarządzenie Nr 120.2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakupy podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego.....pdf (527,72KB)
PDFZarządzenie Nr 121.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (4,40MB)
PDFZarządzenie nr 122.2018 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach.....pdf (1,06MB)
PDFZarządzenie nr 123.2018 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.pdf (1,14MB)
PDFZarządzenie nr 124.2018 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (626,85KB)
PDFZarządzenie nr 125.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2018 rok.pdf (5,06MB)
PDFZarządzenie nr 126.2018 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf (687,90KB)
PDFZarządzenie nr 127.2018 w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych.pdf (3,40MB)
PDFZarządzenie nr 128.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,76MB)
PDFZarządzenie nr 129.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,10MB)
PDFZarządzenie nr 130.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (651,90KB)
PDFZarządzenie Nr 131.2018 w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olesno.pdf (969,66KB)
PDFZarzadzenie nr 132.2018 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,29MB)
PDFZarządzenie nr 133.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,85MB)
PDFZarządzenie Nr 134.2018 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (572,32KB)
PDFZarządzenie Nr 135.2018 w sprawie powolania Komisji do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnie.pdf (2,22MB)
PDFZarządzenie Nr 137.2018 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (945,11KB)
PDFZarządzenie Nr 138.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf (569,51KB)
PDFZarządzenie Nr 139.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (3,54MB)
PDFZarządzenie Nr 140.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (588,02KB)
PDFZarządzenie Nr 141.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze służbowych tabletów przez radnych Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (2,58MB)
PDFZarządzenie Nr 142.2018 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (3,64MB)
DOCXZarządzenie Nr 146.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.docx (12,88KB)
PDFZarządzenie Nr 147.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,31MB)
PDFZarządzenie Nr 148.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,75MB)
PDFZarządzenie Nr 149.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,86MB)
PDFZarządzenie nr 150.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (1,64MB)
PDFZarządzenie nr 151.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,60MB)
PDFZarządzenie Nr 152.2018 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (2,00MB)
PDFZarządzenie Nr 153.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 121.2017 o przyjeciu planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Olesno na lata 2018-2020.pdf (12,28MB)
PDFZarządzenie Nr 154.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.pdf (501,76KB)
PDFZarządzenie Nr 155.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji skladników majątkowych wUurzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (1,13MB)