Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2018


PDFZarządzenie nr 1.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 2.2018 w sprawie planu finasowego budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 4.2018 w spr.przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.pdf
PDFZarządzenie Nr 5.2018 w spr. zmian w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 2.09 z dnia 08.01.2009r.pdf
PDFZarządzenie Nr 6.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu zorganizowania wypoczynku.pdf
PDFZarządzenie Nr 7.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFZarządzenie Nr 8.2018 w spr.ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarząd.i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu dział.na rzecz osób niepełnospraw.pdf
PDFZarządzenie Nr 9.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. w dziedz. upowszech. kult. fizycznej.pdf
PDFZarządzenie Nr 10.2018 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu działal. na rzecz os. emeryt.pdf
PDFZarządzenie Nr 11.2018 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zad. publ. z zakresu działal. na rzecz kultury.pdf
PDFZarządzenie Nr 12.2018 w sprawie norm zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia silinikowe eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 13.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 14.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 15.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 11917 z dnia 28.12.2017r.pdf
PDFZarządzenie Nr 16.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 17.2018 Burmistrza Olesna w sprawie płatnego parkowania na parkingu przed budynkiem administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 18.2018 w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego dla sołectwa Świercze.pdf
PDFZarządzenie Nr 19.2018 w spr.określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018-2019.pdf
PDFZarządzenie Nr 20.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 21.2018 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Nr 22.2018 w sprawie powołania Komisji na otwarcie i rostrzygnięcie ofert na dotację z budżetu Gminy Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w 2018.pdf
PDFZarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego dla sołectwa Świercze.pdf
PDFZarządzenie Nr 24.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 25.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru Przedstawiciela Pracowników w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 26.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem.pdf
PDFZarządzenie Nr 27.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 30.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 32.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf
PDFZarządzenie nr 33.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w G.pdf
PDFZarządzenie nr 34.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży z młodzieży z G.pdf
PDFZarządzenie nr 35.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf
PDFZarządzenie nr 36.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf
PDFZarządzenie nr 37.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszec.pdf
PDFZarządzenie Nr 38.2018 Burmistrza Olesna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne.....pdf
PDFZarządzenie Nr 39.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
DOCZarządzenie Nr 40.2018 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Olesno.doc
PDFZarządzenie Nr 41.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 42.2018 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników UM w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 43.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 44.2018 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków.PDF
PDFZalacznik nr 1 do zarządzenia nr 44.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r..pdf
PDFZarządzenie Nr 45.2018 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
PDFZarządzenie Nr 46.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 47.2018 w sprawie powołania Oleskiej Rady Gospodarczej.pdf
PDFZarządzenie Nr 49.2018 w sprawie powołania Zespolu Koordynującego projekt pn. E gmina zwiekszenie uczestnictwa mieszkanców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usłu....pdf
PDFZarządzenie Nr 48.2018 w sprawie rostrzygnięcia II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w.pdf
PDFZarządzenie Nr 50.2018 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 51.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 52.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 53.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 54.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 55.2018 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 56.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 57.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich.docx
DOCXZarządzenie Nr 58.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich.docx
DOCXZarządzenie Nr 59.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Małych.docx
DOCXZarządzenie Nr 60.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sowczycach.docx
DOCXZarządzenie Nr 61.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.docx
PDFZarządzenie Nr 62.2018 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozwój terenów zielonych w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 63.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 64.2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 65.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 66.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich.docx
DOCXZarządzenie Nr 67.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich.docx
DOCXZarządzenie Nr 68.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Małych.docx
DOCXZarządzenie Nr 69.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sowczycach.docx
DOCXZarządzenie Nr 70.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.docx
PDFZarządzenie Nr 71.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.pdf
DOCXZarządzenie Nr 72.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.docx
PDFZarządzenie nr 73.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 74.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.pdf
DOCXZarządzenie Nr77.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie.docx
DOCXZarządzenie Nr 78.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łowoszowie.docx
DOCXZarządzenie Nr 79.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.docx
PDFZarządzenie Nr 80.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 81.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie Bajkowa Trójeczka.pdf
PDFZarzadzenie Nr 82.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łowoszowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 83.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkolaw Wysokiej.pdf
PDFZarządzenie Nr 84.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 85.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie Bajkowa Trójeczka.pdf
PDFZarządzenie Nr 86.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie Nr 87.2018 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie nr 88.2018 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na.pdf
PDFZarządzenie nr 89.2018 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej.pdf
PDFZarządzenie Nr 90.2018 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej.pdf
PDFZarządzenie Nr 92.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 93.2018 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 94.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich.pdf
PDFZarządzenie Nr 95.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Małych.pdf
PDFZarządzenie Nr 96.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich.pdf
PDFZarządzenie Nr 97.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Łowoszowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 98.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Sowczycach.pdf
PDFZarządzenie Nr 99.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 100.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 101.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 102.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 103.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 104.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 105.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Budzetu Obywatelskiego.pdf
PDFZarzadzenie Nr 106.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok..pdf
PDFZarządzenie Nr 107.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.pdf
DOCXZarzadzenie Nr 108.2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatow komitetów wyborczych w wyborach.....docx
PDFZarządzenie Nr 109.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 110.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
DOCXZarządzenie Nr 111.2018 w sprawie powołania pelnomocników do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej odpowiedzialnych za obsługę informatyczną wyborów do rad gmin, rad powiatów......docx
PDFZarządzenie Nr 112.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowaczą Pani Moniki Wieczorek.pdf
PDFZarządzenie Nr 113.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Joanny Krężel.pdf
PDFZarządzenie Nr 114.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.pdf
PDFZarządzenie nr 115.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 117.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 118.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 119.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 120.2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakupy podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego.....pdf
PDFZarządzenie Nr 121.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 122.2018 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach.....pdf
PDFZarządzenie nr 123.2018 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.pdf
PDFZarządzenie nr 124.2018 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie nr 125.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 126.2018 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie nr 127.2018 w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych.pdf
PDFZarządzenie nr 128.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 129.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 130.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 131.2018 w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olesno.pdf
PDFZarzadzenie nr 132.2018 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 133.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 134.2018 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 135.2018 w sprawie powolania Komisji do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 137.2018 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 138.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 139.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 140.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie Nr 141.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze służbowych tabletów przez radnych Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 142.2018 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 146.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.docx
PDFZarządzenie Nr 147.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 148.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 149.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 150.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 151.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 152.2018 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 153.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 121.2017 o przyjeciu planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Olesno na lata 2018-2020.pdf
PDFZarządzenie Nr 154.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 155.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji skladników majątkowych wUurzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf