Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - rozbiórka i budowa linii średniego napięcia linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych relacji Sowczyce -Kluczbork

Olesno, dnia 10 stycznia 2018 roku

 

Nr Z.III.6733.41.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

 

że w dniu  27 grudnia 2017 roku, na wniosek PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, przewidzianej do realizacji na działkach:

 1. Obręb Wojciechów, działki nr: 261/64, 261/65, 286/80 k.m. 19;
 2. Obręb Olesno, działki nr: 8, 10/1, 944, 943, 941, 940, 939, 918, 917/1, 916/1, 915, 914, 913, 902, 900, 896, 895/1, 892/1, 888, 884, 1748/1, 1748/2, 1750, 1757, 1756, 1766, 1767, 1768, 1771, 1854, 1877, 1878, 1879, 1729, 1906, 2234, 2097, 2096, 2095, 2121, 2086, 1733, 4612 k.m. 1;
 3. Obręb Świercze, działki nr: 346/14, 340/14, k.m. 2 nr: 3, 9, 4/1, 4/2, 10, 15, 13/1, 13/4, 117/1, 117/2 k.m. 4;
 4. Obręb Grodzisko, działki nr: 175/17, 238/17, 314/19 k.m. 9;
 5. Obręb Sowczyce, działki nr: 303/129, 543/50, 251/151, 820/97, 795/52, 680/52, 481/52, 419/155, 785/95, 786/95, 788/93, 326/93, 325/92, 253/157, 324/89, 280/29, 793/82, 516/29, 529/29, 840/29, 479/29, 836/29, 701/29, 703/29, 792/89, 790/72, 302/128 oraz działka nr 821/97 k.m. 9;

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „ rozbiórka i budowa w odcinkach km: 42, 775-42,78; 42,9-44,58; 44,82-45,07; 46,78-49,16; 49,28-52,2; 52,4-52,67; 54,47-54 oraz przebudowa w odcinkach km: 42,78-42,9; 44,58-44,82; 45,07-46,78; 49,16-49,28; 52,2-52,4; 52,67-54,47; 54,5-55,165 linii średniego napięcia, linii niskiego napięcia  oraz stacji transformatorowych  SN/nN dla Linii Potrzeb Nietrakcyjnych relacji Sowczyce-Kluczbork wzdłuż linii kolejowej nr 143 w km. 42,775-55,165.6”.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu  17 stycznia  2018 roku.                                       

                                                                                                                          Burmistrz Olesna 

                                                                                                                    Sylwester Lewicki

Do wiadomości:

 1. Poprzez umieszczenie na:
 • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie;
 • tablicach ogłoszeń miejscowości Świercze;
 • tablicach ogłoszeń miejscowości Sowczyce;
 • tablicach ogłoszeń miejscowości Grodzisko;
 • tablicach ogłoszeń miejscowości Wojciechów
 • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL