Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. Gminy Olesno

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

 

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (PLN)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Przebudowa drogi dojazdowej w Borkach Wielkich (ul. Kierocie)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

162.601,63

I kwartał 2018 r.

2

Przebudowa dróg gminnych (przebudowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Starym Oleśnie, przebudowa ul. Piaskowej w Wojciechowie, przebudowa ul. Krzywej w Łowoszowie – I etap),

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

90.406,50

I kwartał 2018 r.

3

Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wachowice, ul. Szkolna

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

670.938,19

II kwartał 2018 r.

4

Budowa ścieżki rowerowej w Świerczu,

od ul. Częstochowskiej do ul. Leśnej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

36 585,37

II kwartał 2018 r.

5

Budowa ścieżki rowerowej w Świerczu

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

140.723,58

II kwartał 2018 r.

6

Budowa oświetlenia ulicznego (Olesno ul. Budowlanych; Olesno przejście dla pieszych Pieloka, Olesno przejścia dla pieszych os. Walce; Borki Wielkie ul. Leśna; Borki Małe ul. Częstochowska)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

247.154,47

I kwartał 2018 r.

7

Budowa oświetlenia ulicznego (Olesno ul. Paulinki; Kolonia Świercze; Wojciechów ul. Piaski)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

121.951,22

III kwartał 2018 r.

8

Budowa wodociągu w Borkach Małych ul. Myśliwska

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

131.484,55

II kwartał 2018 r.

9

Budowa wodociągu ul. Wilcza w Wojciechowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

188.617,88

III kwartał 2018 r.

10

Zagospodarowanie terenu przy Solnym Rynku (przebudowa schodów)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

121.951,22

II kwartał 2018 r.

11

Termomodernizacja (Dom Harcerza, Publiczne Przedszkole nr 4)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.201.263,83

I kwartał 2018 r.

12

Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Oleśnie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

162.601,62

II kwartał 2018 r.

13

Modernizacja toalet w Miejskim Domu Kultury

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

142.276,00

II kwartał 2018 r.

14

Modernizacja kotłowni  wraz z częściową wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w niezbędnym zakresie  w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

146.341,00

III kwartał 2018 r.

15

Wykonanie prac remontowych w budynku administracyjnym przy Pieloka 21 w Oleśnie (w szczególności: remont  posadzek w korytarzu głównym I piętra, remont poszycia dachowego, przebudowa kanałów wentylacyjnych, malowanie klatki schodowej wieży,  remont więźby dachowej i poszycia wieży widokowej,  malowanie dużej Sali Narad)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

152.875,18

III kwartał 2018 r.

16

Remont elewacji frontowej Ratusza Miejskiego – Rynek 20

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

168.327,54

II kwartał 2018 r.

17

Remont i malowanie dwóch mieszkań socjalnych w Wysokiej i jednego w Oleśnie przy ul. M Przedmieście

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

133.368,19

II kwartał 2018 r.

18

Remont i przebudowa dwóch mieszkań przy ulicy Labora 20 w Oleśnie z przeznaczeniem dla dwóch rodzin repatrianckich

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

121.951,22

III kwartał 2018 r.

19

Dokumentacja projektowa dot. przebudowy kotłowni w budynku przy Pieloka 21

Usługi

Przetarg nieograniczony

32.000,00

I kwartał 2018 r.

20

Dokumentacja projektowa budowy mieszkań - Mieszkanie plus

Usługi

Przetarg nieograniczony

81.300,81

II kwartał 2018 r.

21

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego dla repatriantów przy ul. Małe Przedmieście – Słowackiego ( 18 mieszkań)

Usługi

Przetarg nieograniczony

81.300,81

II kwartał 2018 r.

22

Wykonanie dokumentacji technicznej renowacji cmentarza żydowskiego

Usługi

Przetarg nieograniczony

73.170,73

III kwartał 2018 r.

23

Rewitalizacja Promenady oraz Stadionu Miejskiego

Roboty budowlane (w tym zaprojektuj i wybuduj)

Przetarg nieograniczony

7.805.810,57

I kwartał 2018 r.

24

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Olesna

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

438.130,00

I kwartał 2018 r.

25

Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności w Oleśnie (park miejski)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.382.113,82

IV kwartał 2018 r.

26

Utrzymanie czystości na terenie miasta Olesna

Usługa

Przetarg nieograniczony

222.222,00

I kwartał 2018 r.

27

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olesna

Usługa

Przetarg nieograniczony

231.481,48

I kwartał 2018 r.

28

Bieżące remonty ubytków w poboczach dróg gminnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

40.650,41

II kwartał 2018 r.

29

Utrzymanie ścieżek rowerowych (koszenie)

Usługa

Przetarg nieograniczony

40.650,41

II kwartał 2018 r.

30

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta  i gminy Olesno

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

195.121,95

IV kwartał 2018 r.

31

Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Świerczu

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

954.673,17

II kwartał 2018 r.

32

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

Usługi

Przetarg nieograniczony

2.200.000,00

IV kwartał 2018 r.

33

Dowóz uczniów do szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2018/2019

Usługa

Przetarg nieograniczony

570.000,00

II kwartał 2018 r.

34

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bodzanowice

Dostawa

Przetarg nieograniczony

569.105,69

II kwartał 2018 r.

35

Zakup i Wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

45.000,00

II kwartał 2018 r.

36

Inwestycje w Zintegrowany System Zarządzania Urzędu Miasta Olesno wraz ze szkoleniami.

Usługa

Przetarg nieograniczony

102.000,00

II kwartał 2018 r.

37

Integracje z Portalem Informacyjno-Płatniczym

Usługa

Przetarg nieograniczony

30.000,00

II kwartał 2018 r.

38

Zakup i Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, w tym sprzęt informatyczny

Dostawa

Przetarg nieograniczony

302520,32

II kwartał 2018 r.

39

Inwestycje w eUsługi dla Inwestorów

Usługa

Przetarg nieograniczony

17.073,17

II kwartał 2018 r.

40

Inwestycje w eUsługi informacji przestrzennej

Usługa

Przetarg nieograniczony

38.130,08

II kwartał 2018 r.

41

Inwestycje w ICT. Doposażenie serwerowni (sprzęt informatyczny)

Dostawa

Przetarg nieograniczony

172.038,09

II kwartał 2018 r.

42

Zakup komputerów z oprogramowaniem i osprzętem

 

Przetarg nieograniczony

24.390,24

 

IV kwartał 2018 r.

43

Wymiana okablowania strukturalnego (częściowa) oraz wykonanie sieci WiFi na terenie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

243.902,44

 

IV kwartał 2018 r.