Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018

DOCXBurmistrz Olesna oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa.....docx (35,51KB)
DOCXBurmistrz Olesna oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w gminie Olesno w 2018 roku.docx (29,93KB)
DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku dzieci i młodziezy z Gminy Olesno w 2018 roku.docx (36,19KB)
DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olesno w 2018 roku.docx (31,00KB)
DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku.docx (31,14KB)
DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2018 roku.docx (36,57KB)
DOCXBurmistrz Olesna oglasza II otwarty konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania.docx (13,93KB)
PDFRegulamin otwartych konkursów ofert 2018.pdf (593,26KB)
PDFZarządzenie nr 32.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf (726,00KB)
PDFZarządzenie nr 33.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w G.pdf (699,89KB)
PDFZarządzenie nr 34.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży z młodzieży z G.pdf (702,80KB)
PDFZarządzenie nr 35.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf (714,99KB)
PDFZarządzenie nr 36.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz.pdf (717,17KB)
PDFZarządzenie nr 37.2018 Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszec.pdf (840,66KB)