Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia jednej topoli na działce nr 2895 w Oleśnie

Olesno, dnia 23 stycznia 2018 r.

Z.III.6131.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 142),

zawiadamiam,

że w dniu 05 stycznia 2018r., na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Kluczborska 4, 6, 8, 46-300 Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednej topoli o obwodzie pnia 160 cm, rosnącej na działce nr 2895, arkusz mapy 1, obręb Olesno.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 01 lutego 2018r., o godzinie 10.00 odbędą się oględziny ww. drzewa.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 107), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia w sprawie należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 23.01.2018 r.

 

                                                                                                                           Z upoważnienia Burmistrza

 

                                                                                                                                 Kierownik Wydziału

                                                                                                                             Urbanistyki, Infrastruktury,

                                                                                                                         Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                              mgr inż. Krzysztof Dydyna

 

                                  

Otrzymują :

  1. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kluczborska 4,6,8 w Oleśnie
  2. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej
  3. Strony postępowania poprzez tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  4. a/a