Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - budowa sieci wodociągowej w Wojciechowie przy ul. Lipowej

Olesno, dnia 26 stycznia 2018 roku

 

N Z.III.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

 

że w dniu  23 stycznia 2018 roku na wniosek Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wojciechów ul. Lipowa”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 4, 8, 9/2, 13 k.m. 12  i nr  44 k.m. 7.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 26 stycznia 2018 roku.

 

                                                                                                                                                        Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                           Krzysztof Dydyna

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony  Środowiska

 

                                                                                 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie;
  • tablicach ogłoszeń w m. Wojciechów;
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL