Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew

IX-III.271.01.18                                                                                                                                       Olesno, dn. 31.01.2018 r.

Zapytanie Ofertowe

dot. „Wycinki drzew”

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • wycinka   drzew i krzewów  zgodnie z poniższym wykazem.
 • frezowanie  60 sztuk pni pozostałych po wycince drzew na głębokość co najmniej 15 cm poniżej gruntu, uzupełnieniu ziemi w miejscu frezowania pni,
 • uporządkowanie wywrotu topoli w kanale Młynówka,
 • Cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew:

- wierzba przy ul. Konopnickiej

- dąb czerwony w parku miejskim

- 6 sztuk wierzb przy parkingu i kanale przy ul. Drzymały

- 2 lipy na cmentarzu przy ul. Lublinieckiej (+ jemioła)

- dęby w Wojciechowie w środku ulicy Lipowej (20 szt.)

- dwa dęby i dwa jesiony w Bodzanowicach przy ulicy Młyńskiej

- jesiony przy ul. Okrzei w Wojciechowie (46 szt.)

- 10 sztuk drzew wokół Hotelu Olesno

- lipa w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej

- drzewa w małym parku (przy Lidlu)(10 szt.)

Drzewa, gałęzie, krzewy oraz wywrot pochodzące z wycinki drzew stanowią własność wykonawcy.

Wykaz drzew do usunięcia do 28 lutego 2018r.:

 • 1 sztuka drzewa z rodzaju topola kanadyjska o obwodzie pnia: 152 cm, rosnąca w Wojciechowie przy ulicy Okrzei, na działce nr 129/1, arkusz mapy 11, obręb Wojciechów.
 • 1 sztuka drzewa z gatunku grab pospolity o obwodzie pnia: 153 cm, rosnąca w Wachowie przy ulicy Polnej, na działce nr 23, arkusz mapy 1, obręb Wachów
 • 3 sztuki drzew z gatunku wierzba płacząca o obwodach pni: 223 cm, 227 cm, 240 cm, i 1 sztuka drzewa z gatunku żywotnik zachodni o obwodzie pnia 62 cm, rosnące w Oleśnie przy ulicy Konopnickiej, na działkach nr 4530, 4527, 4529 w Oleśnie
 • 3 sztuki drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 223 cm, 107 cm,               70 cm, rosnące w Oleśnie przy kanale Młynówka, na działce nr 1758 w Oleśnie
 • 2 sztuki drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 280 cm i 254 cm, rosnące w małym parku w Oleśnie na działce nr 2983
 • 1 sztuka drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia: 56 cm, 1 sztuka drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 46 cm, rosnące w małym parku w Oleśnie na działce nr 2983
 • 1 sztuka drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia: 145 cm, rosnący na cmentarzu komunalnym w Oleśnie na działce nr 1623
 • 1 sztuka drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia: 164 cm, rosnąca w parku miejskim w Oleśnie, na działce nr 2396, arkusz mapy 1, obręb Olesno
 • 1 sztuka drzewa z gatunku dąb czerwony o obwodzie pnia 254 cm, 1 sztuka drzewa z gatunku żywotnik zachodni o obwodzie pnia 60 cm, 2 sztuki drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 124 cm i 145 cm, rosnące w parku miejskim w Oleśnie, na działkach nr 2396 i 2386, arkusz mapy 1, obręb Olesno
 • 1 sztuka drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia: 323 cm, rosnąca w Bodzanowicach przy ulicy Polnej, na działce nr 631/176, arkusz mapy 7, obręb Bodzanowice
 • 4 sztuki drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni: 262 cm, 220 cm, 230 cm, 190 cm, rosnące w Wachowicach przy ulicy Wiśniowej, działka nr 113, arkusz mapy 2, obręb Wachowice
 • 9 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 322 cm, 279 cm, 268 cm, 267 cm, 287 cm, 325 cm, 314 cm, 253 cm, 277 cm, rosnące w Oleśnie przy ulicy Wachowskiej, działka nr 4308, arkusz mapy 1, obręb Olesno
 • 21 sztuk drzew rosnących w Oleśnie przy ulicy Leśnej na działce nr 92, arkusz mapy 4, obręb Świercze

 

Lp.

 

Gatunek drzewa

 

Obwód pnia na wys. 130 cm

1.

topola osika

64

2.

topola osika

67

3.

topola osika

85

4.

dąb  szypułkowy

197

5.

dąb szypułkowy

240

6.

lipa drobnolistna

76

7.

klon zwyczajny

200

8.

klon zwyczajny

181

9.

klon zwyczajny

185

10.

klon zwyczajny

158

11.

klon zwyczajny

127

12.

klon zwyczajny

154

13.

klon zwyczajny

150

14.

klon zwyczajny

152

15.

klon zwyczajny

178

16.

klon zwyczajny

148

17.

klon zwyczajny

139

18.

klon zwyczajny

183

19.

klon zwyczajny

142

20.

klon zwyczajny

180

21.

klon zwyczajny

155

 • Tamaryszek, rozwidlający się na trzy pnie o obwodach: 60 cm, 58 cm, 65 cm, rosnący w Oleśnie przy ulicy Pieloka, na działce nr 2384, arkusz mapy 1, obręb Olesno.
 • 1 sztuka drzewa z gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia: 120 cm oraz 1 sztuka drzewa z gatunku klon tatarski, rozwidlający się na dwa pnie o obwodach: 75 cm               i 70 cm, rosnące w Oleśnie przy ulicy Słonecznej, na działce nr 4094, arkusz mapy 1, obręb Olesno
 • 1 sztuka drzewa z gatunku buk pospolity o obwodzie pnia: 342 cm, rosnący                         w Sowczycach przy ulicy Polnej 5, w granicy działek nr 421/225 i 579/50, arkusz mapy 2, obręb Sowczyce
 • 2 sztuki drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 233 cm i 138 cm, rosnących w Wojciechowie przy ulicy Okrzei, na działkach nr 129/1 i 129/2, arkusz mapy 11, obręb Wojciechów
 • 1 sztuka drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia: 165 cm, rosnący                w Wiejskim Centrum Kultury w Starym Oleśnie na działce nr 60, arkusz mapy 3, obręb Stare Olesno
 • 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia: 120 cm, rosnąca                w Oleśnie przy ulicy Sądowej na działce nr 1850/2
 • 3 sztuki drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 238 cm, 189 cm, 165 cm rosnące w Starym Oleśnie przy ulicy Starowiejskiej, na działce nr 77
 • 1 sztuka drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia 57 cm, rosnący               w Oleśnie przy kanale Młynówka na działce nr 2984
 • 27 sztuk drzew rosnących w Starym Oleśnie na działce nr 59, arkusz mapy 3, obręb Stare Olesno przy Wiejskim Centrum Kultury

 

 

Lp.

 

Gatunek drzewa

 

Obwód pnia na wys. 130 cm

1.

robinia akacjowa

106

2.

klon

70

3.

robinia akacjowa

106

4.

robinia akacjowa

106

5.

klon

84

6.

robinia akacjowa

88

7.

robinia akacjowa

110

8.

robinia akacjowa

88

9.

klon

96

10.

robinia akacjowa

70

11.

robinia akacjowa

85

12.

klon

80

13.

robinia akacjowa

110

14.

robinia akacjowa

110

15.

robinia akacjowa

60

16.

robinia akacjowa

140

17.

robinia akacjowa

156

18.

klon

78

19.

robinia akacjowa

132

20.

robinia akacjowa

128

21.

robinia akacjowa

123

22.

klon

99

23.

robinia akacjowa

200

24.

robinia akacjowa

164

25.

klon

64

26.

robinia akacjowa

170

27.

robinia akacjowa

183

Kod CPV:

            77211400-6 – Usługi wycinania drzew

            77211500-7 – Usługi pielęgnacji drzew

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia 28.02.2018r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wycinka drzew”, w terminie do 05.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie czynności będących przedmiotem zamówienia. Koszty wymienionych wyżej robót będą pokryte w części wartością pozyskanego drewna. W przypadku gdy koszt wycinki drzew przewyższy wartość pozyskanego drewna Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy.
 5. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę za pozyskane w wyniku wycinki drewno (cena, którą zamawiający zapłaci  wykonawcy musi uwzględniać koszty  pozyskania drewna) lub który zaproponuje najniższą kwotę wynagrodzenia w przypadku gdy koszt  robót przewyższy  wartość drewna.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszelkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonania w/w prac.
 • Prace muszą być wykonane profesjonalnie zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
 • Prace należy przeprowadzić  w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami.
 • Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji umowy.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania  niezbędnych uzgodnień  z odpowiednimi służbami w tym w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa a także do wykonywania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący  kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone  osobom trzecim wynikłe podczas  wykonywania prac.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

 1. Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu gdzie przeprowadzana będzie wycinka drzew.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Załączniki:

 1. DOCformularz-ofertowy.doc