Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Olesno

 

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci  

w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Olesno od 1 czerwca 2020 roku

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Olesno ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2020 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka:

Przedszkola – 8 984,76 zł rocznie (748,73 zł miesięcznie).

 

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno:

  1. Liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   - 514.
  2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju – 6.

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki