Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie

 

 

Olesno, dnia 9 lipca 2018 roku

 

Nr Z.III.6733.12.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 5 lipca 2018 roku na wniosek pełnomocnika Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie, oznaczonych geodezyjnie nr: 285/2, 321/4 i 372 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 10 lipca 2018 r.

 

 

 

                                                                                                                               Burmistrz Olesna

                                                                                                                                      Sylwester Lewicki

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL