Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zasilania nawodnienia boiska sportowego Ludowego Zespołu Sportowego Łowoszów

Olesno, dnia 24 lipca 2018 roku

Nr Z.III.6733.16.2018

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20 lipca 2018 roku na wniosek Ludowego Zespołu Sportowego Łowoszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zasilania nawodnienia boiska sportowego Ludowego Zespołu Sportowego”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Łowoszowie przy ulicy Polnej, oznaczonych geodezyjnie nr 56 i 63 k.m. 6.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 25 lipca 2018 roku.

 

 

z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Jerzy Chęciński

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Łowoszów.
  2. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

    MKD/KD