Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew przy ul. Łysika i Kościuszki w Oleśnie

Olesno, dnia 25 lipca 2018 r.

Z.III.6131.95.2018

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 142 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 10 lipca 2018r., na wniosek z dnia 10 lipca 2018r., uzupełniony w dniu 23 lipca 2018r., złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową, ul. Ks. Gustawa Łysika 1 w Oleśnie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie:

- jednego świerka o obwodzie pnia 127 cm, rosnącego na działce nr 2773, arkusz mapy 1, w  Oleśnie przy ulicy Ks. Gustawa Łysika 9

- trzech sztuk drzew tj. jesionu o obwodzie pnia 89 cm, klonu o obwodzie pnia 84 cm oraz grabu o obwodzie pnia 96 cm, rosnących na działkach nr 1893 i 1896, arkusz mapy 1,  w Oleśnie przy ulicy Kościuszki 30, 32.

Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 2 sierpnia 2018 r., o godzinie 10.00 odbędą się oględziny  drzewa przy ulicy ks. Gustawa Łysika 9, a następnie o godzinie 10.30 oględziny drzew  przy ulicy Kościuszki 30, 32

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 107), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia w sprawie należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 25.07.2018 r.

 

                                                                                                                 Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                       Zastępca Burmistrza 
                                                                                                                    mgr inż. Jerzy Chęciński

 

Otrzymują :

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa
    ul. Ks. Gustawa Łysika 1
  2. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej
  3. Strony postępowania poprzez tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  4. a/a