Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew przy ul. Łysika i Kościuszki w Oleśnie

Olesno, dnia 09 sierpnia 2018 r.

Z.III.6131.95.2018

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.), zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, na wniosek złożony w dniu 10 lipca 2018 r., (uzupełniony w dniu 23 lipca 2018r.,) przez Spółdzielnię Mieszkaniową, ul. Ks. Gustawa Łysika 1 w Oleśnie, tj:

 - 1 sztuki drzewa z gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 127 cm, rosnącego na działce nr 2773, arkusz mapy 1,  w  Oleśnie przy ulicy Ks. Gustawa Łysika 9,

- 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 89 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 84 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pnia 96 cm, rosnących na działkach nr 1893 i 1896, arkusz mapy 1, w Oleśnie przy ulicy Kościuszki 30, 32.

            Strona postępowania może, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie pod wskazanym poniżej adresem: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 107).

            Wszelkie uwagi i zastrzeżenia w sprawie, należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 09.08.2018 r.

                                                                                                                                  Burmistrz
                                                                                                                  mgr inż. Sylwester Lewicki

 

Otrzymują :

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa: ul. Ks. Gustawa Łysika 1.
  2. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.
  3. Strony postępowania poprzez tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
  4. a/a.