Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Oleśnie przy ul. Grunwaldzkiej

Olesno, dnia 13 sierpnia 2018 roku

 

 

Nr Z.III.6733.15.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 19 lipca 2018 roku na wniosek (uzupełniony w dniu 08.08.2018 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Oleśnie przy ul Grunwaldzkiej dz. nr 4434/3 i 4434/4” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie           nr 4382 i 4434/2 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 13.08.2018 r.

 

 

 

 

                                                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                               Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                               Jerzy Chęciński

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/JCh