Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Strona archiwalna

 

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.docx
DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze woj. opolskiego.docx
PDFObwieszczenie MKW w Oleśnie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Olesna.pdf 
PDFObwieszczenie MKW w Oleśnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFObwieszczenie PKW w Oleśnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oleśnie.pdf
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych..pdf
PDFUchwała Nr 4.2018 MKW w Oleśnie w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Oleśnie zarządzonych na dziń 21.10.2018r..pdf
DOCXDyżur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 26 wrzesnia 2018 r..docx
PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III - dodatkowy termin - Olesno.pdf
PDFOBWIESZCZENIE MKW w Oleśnie o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Olesna o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Olesno.pdf
DOCXDyżury Urzędnika Wyborczego w Oleśnie.docx
DOCXDyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.docx
DOCXInformacja o składzie i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.docx
PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf
DOCZgłoszenie kandydatów na członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.doc
DOCZgłoszenie kandydatów na członków OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.doc
DOCZgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.doc
PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf
PDFInformacja o warunkach udziału obywateli RP w wyborach.pdf
PDFInformacja o warunkach udziału obywateli UE w wyborach.pdf
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW.pdf
DOCXObwieszczenie Burmistrza Olesna o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.docx
PDFObwieszczenie Starosty Oleskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyb.pdf
DOCXZarzadzenie Nr 108.2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatow komitetów wyborczych w wyborach.....docx
DOCXZarządzenie Nr 111.2018 w sprawie powołania pelnomocników do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej odpowiedzialnych za obsługę informatyczną wyborów do rad gmin, rad powiatów......docx
PDFInformacja o składzie i siedzibie WKW.pdf
PDFHarmonogram dyżurów WKW.pdf