Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Strona archiwalna

 

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.docx (21,31KB)
DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze woj. opolskiego.docx (18,37KB)
PDFObwieszczenie MKW w Oleśnie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Olesna.pdf (42,14KB) 
PDFObwieszczenie MKW w Oleśnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (93,33KB)
PDFObwieszczenie PKW w Oleśnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (211,70KB)
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych..pdf (2,03MB)
PDFUchwała Nr 4.2018 MKW w Oleśnie w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Oleśnie zarządzonych na dziń 21.10.2018r..pdf (986,77KB)
DOCXDyżur Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 26 wrzesnia 2018 r..docx (10,85KB)
PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III - dodatkowy termin - Olesno.pdf (403,29KB)
PDFOBWIESZCZENIE MKW w Oleśnie o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń.pdf (606,59KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Olesna o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Olesno.pdf (494,49KB)
DOCXDyżury Urzędnika Wyborczego w Oleśnie.docx (10,57KB)
DOCXDyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.docx (11,38KB)
DOCXInformacja o składzie i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.docx (12,33KB)
PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf (303,42KB)
DOCZgłoszenie kandydatów na członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.doc (112,00KB)
DOCZgłoszenie kandydatów na członków OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.doc (112,00KB)
DOCZgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.doc (118,00KB)
PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf (82,89KB)
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf (143,56KB)
PDFInformacja o warunkach udziału obywateli RP w wyborach.pdf (142,71KB)
PDFInformacja o warunkach udziału obywateli UE w wyborach.pdf (128,97KB)
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf (104,94KB)
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf (118,72KB)
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW.pdf (453,65KB)
DOCXObwieszczenie Burmistrza Olesna o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.docx (22,05KB)
PDFObwieszczenie Starosty Oleskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyb.pdf (452,61KB)
DOCXZarzadzenie Nr 108.2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatow komitetów wyborczych w wyborach.....docx (16,60KB)
DOCXZarządzenie Nr 111.2018 w sprawie powołania pelnomocników do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej odpowiedzialnych za obsługę informatyczną wyborów do rad gmin, rad powiatów......docx (12,99KB)
PDFInformacja o składzie i siedzibie WKW.pdf (42,53KB)
PDFHarmonogram dyżurów WKW.pdf (30,31KB)