Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej z wodociągu Wysoka

Olesno, dnia 27 sierpnia 2018 roku

 

 

Nr Z.III.6733.20.2018

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 23 sierpnia 2018 roku na wniosek Gminy Olesno z siedzibą w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej z wodociągu Wysoka”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Wysokiej oznaczonych geodezyjnie nr: 179/47, 183/45, 192/48, 193/49, 257/53 k.m. 5 oraz w Kolonii Łomnickiej dz. nr 11 k.m. 3.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 27 sierpnia 2018 r.

 

 

z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Jerzy Chęciński

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Wysoka.
  2. Sołtys wsi Kolonia Łomnicka.
  3. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

    JK/KD