Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew przy ul. Łysika i Kościuszki w Oleśnie

Olesno, dnia 04 września 2018 r.

Z.III.6131.95.2018

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1614) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Ks. Gustawa Łysika 1, 46-300 Olesno, została wydana decyzja nr Z.III.6131.95.2018 z dnia 03 września 2018 r., w sprawie zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 89 cm, jednej sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny  o obwodzie pnia 84 cm oraz jednej sztuki drzewa z gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pnia 96 cm, rosnących na działkach nr 1893 i nr 1896 w Oleśnie przy ulicy Kościuszki 30,32.

            Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w niniejszej sprawie pod wskazanym poniżej adresem: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obwieszczenie zamieszczono w dniu: 04.09.2018 r.

                                                                                                  Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                       Zastępca Burmistrza

                                                                                                           Jerzy Chęciński

 

Otrzymują :

  1. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej
  2. Strony postępowania poprzez tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  3. a/a