Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV realizowanej w Grodzisku i w Świerczu

Olesno, dnia 7 września 2018 roku

Nr Z.III.6733.18.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 16 sierpnia 2018 roku na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Częstochowie (po uzupełnieniu wniosku w dniu 04.09.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie  nr 298/3 i 312 k.m. 21 obręb Grodzisko oraz nr 61 k.m 4, nr 61 i 62 k.m. 20 obręb Świercze.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 10 września 2018 roku.

 

                                                                                                                      Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                           Zastępca Burmistrza
                                                                                                                         mgr inż. Jerzy Chęciński

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Świercze
  2. Sołtys wsi Grodzisko.
  3. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.