Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  Data modyfikacji: 19-07-2024 08:24
 2. Zawiadomienie nr Z.III.6220.3.2012 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 30 Mg/h w Starym Oleśnie
  Data modyfikacji: 18-07-2024 14:56
 3. Zawiadomienie nr Z.III.6220.3.2012 z dnia 18.07.2024 r. w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 30 Mg/h, zlokalizowanego w Starym Oleśnie przy ulicy Kolejowej
  Data modyfikacji: 18-07-2024 14:48
 4. Obwieszczenie nr P.RUZ.4210.138.2024.PK.5 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
  Data modyfikacji: 18-07-2024 11:15
 5. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w miejscowości Leśna.
  Data modyfikacji: 16-07-2024 13:35
 6. Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 16-07-2024 10:37
 7. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Olesno
  Data modyfikacji: 15-07-2024 14:05
 8. Obwieszczenie Burmistrza Olesna
  Data modyfikacji: 15-07-2024 13:25
 9. Wydział Edukacji
  Data modyfikacji: 10-07-2024 15:00
 10. Obwieszczenie Z.III.6131.54.2024 z dnia 10.07.2024 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie pobrania lub umorzenia należności z tytułu naliczonej opłaty za usunięcia drzewa przy ul. Słowackiego w Oleśnie
  Data modyfikacji: 10-07-2024 14:50