Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Wojciechowie na działkach nr: 66/6 i 66/1 k.m. 6
  Data modyfikacji: 14-04-2021 15:43
 2. Ogłoszenia Wydziału Urbanistyki 2021
  Data modyfikacji: 14-04-2021 15:04
 3. Wykaz głosowań sesji - XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie
  Data utworzenia: 14-04-2021 13:48
 4. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Olesno
  Data modyfikacji: 14-04-2021 12:11
 5. Zawiadomienie nr Z.III.6220.3.2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 (...)" w Oleśnie.
  Data modyfikacji: 13-04-2021 09:45
 6. Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Olesno od 1 kwietnia 2021 roku
  Data modyfikacji: 12-04-2021 14:59
 7. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno dla terenu przy ul. Gorzowskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 12-04-2021 09:32
 8. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno dla terenu przy ul. Gorzowskiej w Oleśnie
  Data modyfikacji: 12-04-2021 09:27
 9. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe
  Data modyfikacji: 12-04-2021 07:59
 10. Obwieszczenie Burmistrza Olesna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe
  Data modyfikacji: 09-04-2021 13:19