Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Lompy w Oleśnie

Olesno, dnia 22 listopada 2018 roku

 

 

Nr Z.III.6733.25.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawyz dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

 

zawiadamiam

że w dniu 16 listopada 2018 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie przy ulicy Lompy, oznaczonych geodezyjnie nr ewid.: 2537 i 2528/2 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 22.11.2018 r.

 

                                                                                                                       Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                        Jerzy Chęciński

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

                               JK/KD