Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - budowa kontenerowej stacji transformatorowej w Sowczycach przy ul. Leśnej

 

 

Olesno, dnia 28 listopada 2018 roku

 

Nr Z.III.6733.26.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

 

że w dniu 23 listopada 2018 roku na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie  Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Sowczyce Leśna wraz z włączeniem do sieci SN i nN przy ulicy Leśnej w miejscowości Sowczyce gm. Olesno”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Sowczycach, oznaczonych geodezyjnie nr: 3 k.m. 10; nr: 508/45, 600/45, 584/157, 913/45, 799/45, 912/45 k.m. 3.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 29 listopada 2018 r.

 

                                                                                                     

                                                                                                                          Burmistrz Olesna

                                                                                                                               Sylwester Lewicki

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Sowczyce.
  2. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL