Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Świerczu-zmiana decyzji Nr Z.III.6733.9.2016

Olesno, dnia 29 listopada 2018 roku

 

 

Nr Z.III.6733.27.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

 

zawiadamiam

że w dniu  29 listopada  2018 roku na wniosek Gminy Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr III.6733.9.2016 z dnia 30 maja 2016 r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Świercze – od ulicy Częstochowskiej do osiedla De Silva Haus ”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Świercze, oznaczonych geodezyjnie nr: 119, 72 oraz  27 (obecnie nr 27/1) 26/1, k.m. 4 i nr 1      i 67/1 k.m. 42 – w zakresie dotyczącym terenu inwestycji.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 30.11.2018 r.

 

 

 

                                                                                                                                         Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                     Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

                                                                                                                                           Krzysztof  Dydyna

                                                                                                                                    Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Do wiadomości:

  • Sołtys wsi Świercze

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD